ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ

Print Friendly, PDF & Email
27 มกราคม 2563