ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมลำเหมืองชำรุดที่เสียหายจากน้ำกัดเซาะ บ้านหนอง หมู่ที่ 10

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมลำเหมืองชำรุดที่เสียหายจากน้ำกัดเซาะ บ้านหนอง หมู่ที่ 10


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมลำเหมืองชำรุดฯ ม.10

Print Friendly, PDF & Email
26 สิงหาคม 2562