ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร โดยถมหินคลุก บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร โดยถมหินคลุก บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13


ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ถมหินคลุก บ้านหนองผำ

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2563