ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวเมือง ม.1

 

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2563