ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดบ่อน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญญาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดบ่อน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญญาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดน้ำดิบ (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ ม.13

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2562