ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ)

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.)

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2562