ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อน้ำดิบที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อน้ำดิบที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12


ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงบ่อน้ำดิบที่เสียหาย บ้านก่อมก้อ ม.12

Print Friendly, PDF & Email
25 พฤษภาคม 2563