ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดร่องน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรจากเหตุอุทกภัย บ้านหนองเตา หมุ่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดร่องน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรจากเหตุอุทกภัย บ้านหนองเตา หมุ่ที่ 5


ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างขุดร่องน้ำ ม.5

Print Friendly, PDF & Email
28 มีนาคม 2563