ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมตลิ่งข้างลำเหมืองที่พังทลายจากเหตุอุทกภัยลำเหมืองฝายน้ำกาด บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมตลิ่งข้างลำเหมืองที่พังทลายจากเหตุอุทกภัยลำเหมืองฝายน้ำกาด บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4


ซ่อมแซมตลิ่งข้างลำเหมือง ม.4

Print Friendly, PDF & Email
28 มีนาคม 2563