ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายใหม่ หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายใหม่ หมู่ที่ 7


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายใหม่

 

Print Friendly, PDF & Email
30 พฤษภาคม 2563