ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ห้วยน้ำแอบ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายต้นน้ำกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ห้วยน้ำแอบ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างฝายต้นน้ำกล่องเกเบี้ยน ม.1

Print Friendly, PDF & Email
30 พฤษภาคม 2563