ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอ้อยใจ จันทะมาตร บ้านใหม่ หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอ้อยใจ จันทะมาตร บ้านใหม่ หมู่ที่ 7


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

Print Friendly, PDF & Email
30 พฤษภาคม 2563