ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำน้ำแหง (สถานีสูบน้ำ) บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำน้ำแหง (สถานีสูบน้ำ) บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะจ้างขุดลอกลำน้ำแหง (สถานีสูบน้ำ) ม.1

Print Friendly, PDF & Email
27 พฤศจิกายน 2563