ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 7

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศฝายใหม่ ม.7

Print Friendly, PDF & Email
27 พฤศจิกายน 2563