ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ยามรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ)

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ยามรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ)

 


จ้างยามศพด.มี.ค.61

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2563