ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Print Friendly, PDF & Email
24 มกราคม 2563