ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563