เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

Print Friendly, PDF & Email
30 พฤษภาคม 2563